Historia miasta

Historia miasta

W służbie księcia - Wadowice do roku 1564

W blasku korony królewskiej - Wadowice w latach 1564 - 1772 (w przygotowaniu)

W blasku korony cesarskiej - Wadowice w latach 1772 - 1918 (w przygotowaniu)

Między wojnami - Wadowice w latach 1918 - 1939 (w przygotowaniu)

W granicach III Rzeszy - Wadowice w latach hitlerowskiej okupacji (1939 - 1945) (w przygotowaniu)

Wadowic dzieje najnowsze - po 1945 roku (w przygotowaniu)