Wadowic miejsca szczególne

Wadowic miejsca szczególne

Bazylika mniejsza pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny

Cmentarze

Dom Katolicki

ul. Kościelna 4 – budynek Muzeum Miejskiego

ul. Kościelna 7 – dom rodzinny Karola Wojtyły / Jana Pawła II

ul. Teatralna 1 – dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"

ul. Wojska Polskiego – dawny szpital wojskowy

Rynek 1 – Magistrat

Rynek 3 – dawna apteka "Pod Gwiazdą"

Rynek 5 – kamienica burmistrza Teofila Kluka

Rynek 9 – kamienica "Pod Lwem"

Rynek 15 – dawna cukiernia Karola Hagenhubera

Rynek 18 – kamienica żydowskiej rodziny Huppertów

ul. Mickiewicza 16 – Liceum Ogólnokształcące, dawne gimnazjum

ul. Żwirki i Wigury – gmach Sądu Rejonowego, dawny Sąd Obwodowy i Okręgowy

ul. Karmelicka – klasztor OO. Karmelitów Bosych

ul. Lwowska – klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

ul. Lwowska – dawne koszary 12 pułku piechoty

    Galeria zdjęć

  • bazylika
  • Rynek z kościołem
  • Kościół (1915)
  • Cmentarz parafialny (zbiory Muzeum E. Zegadłowicza)
  • Cmentarz wojskowy 1
  • Cmentarz wojskowy 2
  • Kirkut