Dobrodzieje Kultury 2016

Dobrodzieje Kultury za 2016 r. przyznane! Tradycyjnie co roku specjalnym koncertem dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i partnerom za pomoc, współpracę i fakt, że kultura jest bliska ich sercom. Przyznając tytuły „Dobrodziej Kultury”, „Przyjaciel Kultury” oraz „Patron Kultury”okazujemy wdzięczność za wsparcie naszych działań.