Wadowickie Środowisko Artystyczne

Wadowickie Środowisko Artystyczne

wystawa wsa

9 października 2015 roku o godzinie 18.00 w holu teatralno – kinowym Wadowickiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy „Wadowickie Środowisko Artystyczne 2015”.  Wystawa, organizowana jest co pięć lat, począwszy od 1995 roku, kiedy to funkcjonowała jeszcze pod nazwą „Wadowickie Środowisko Plastyczne”.  W tym roku do udziału w wystawie zgłosiło się 52 artystów reprezentujących różnorodne techniki artystyczne: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna.  Spośród tych osób do wystawy zostało zakwalifikowanych 41 artystów, głównie malarzy i rzeźbiarzy.  Prace zgłoszone w kategorii tkaniny artystycznej były eksponowane podczas odrębnej wystawy na początku 2016 roku.

Hol teatralno – kinowy został zmodyfikowany na potrzeby wystawy. Zamontowane zostały ekrany wykonane z pomalowanych płyt „osb”, które  pełniły rolę ścian ekspozycyjnych. Aranżacji przestrzeni podjął się dr hab. Tomasz Wójcik z krakowskiej ASP przy współpracy koordynatora wystawy Piotra Kowalczyka i pracowników WCK. Dodatkowo zdemontowano dotychczasowe oświetlenie holu i zainstalowano specjalnie zakupiony system oświetlenia wystawowego. Dzięki tym zabiegom , hol WCK został właściwie przygotowany do pełnienia roli galerii. Dodatkowa przestrzeń, którą pozyskano dzięki ekranom oraz oświetlenie pozwoliły na stworzenie atmosfery sprzyjającej właściwemu odbiorowi prezentowanych prac oraz na rozmieszczenie ich w odpowiedni sposób. Wszystkie te działania zostały dobrze przyjęte przez zaproszonych na wernisaż gości. Mieliśmy niepowtarzalną okazję spotkać się w tak licznym gronie twórców i miłośników sztuki. Można też było wymienić się opiniami, skonfrontować swoją twórczą wrażliwość i warsztat z innymi uczestnikami, lub też po prostu porozmawiać. Taki też był nadrzędny cel organizatorów, oprócz stworzenia szerszej publiczności możliwości obcowania z lokalnymi artystami i ich twórczym dorobkiem powstałym głównie na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

    Galeria zdjęć

  • czapik
  • drabczyk
  • drabczyk
  • gorazd
  • gorazd