Festiwal Przedszkolaków

Festiwal Przedszkolaków

Festiwal Przedszkolaków 2018

Artystyczne prezentacje najmłodszych już początkiem czerwca w Wadowickim Centrum Kultury! Zbliża się najprzyjemniejsze wydarzenia w roku, czyli... Festiwal Przedszkolaków! Jak co roku swoje talenty ujawnią przed liczną publicznością przedszkolaki z Gminy Wadowice.

W przedszkolach przygotowania „idą pełną parą”: nauka tekstów, piosenek, ćwiczenie choreografii, próby. A to wszystko po to, aby jak najlepiej zaprezentować się 9 czerwca od godz. 10:00 podczas wielkiej uroczystości. Organizatorem Festiwalu jest Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach i Wadowickie Centrum Kultury. Karty zgłoszeń na „Festiwal Przedszkolaków” można składać w wymienionych placówkach do 22 maja. Przedszkolaki z gminy Wadowice mogą zaprezentować różne formy działalności artystycznej: teatralne, wokalne, muzyczne czy taneczne.

W ramach „Festiwalu Przedszkolaków” zorganizowany został również konkurs plastyczny: „Kiedy jesteśmy razem to wszystko jest łatwiejsze”. Konkurs ten skierowany jest do grup przedszkolnych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przedszkola lub oddziału przedszkolnego oraz złożenie wykonanych dowolną techniką prac do 22 maja 2018 r. w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Wadowicach (33 82 333 72)

Regulamin konkursu plastycznego i Festiwalu Przedszkolaków oraz karta zgłoszenia dostępne są poniżej:

Pliki do pobrania:

    Galeria zdjęć