Rada WUTW

Rada WUTW

Rada Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rada WUTW to organ doradczy powołany w 2016r. przez studentów Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rada spotyka się kilka razy w trakcie trwania roku akademickiego po to, by wspólnie decydować o funkcjonowaniu uniwersytetu, tematyce wykładów i innych sprawach bieżących.

Skład Rady WUTW:

  • Janina Kamińska – Przewodnicząca Rady WUTW
  • Janina Matusik – Zastępca Przewodniczącej Rady WUTW
  • Marta Mądry – Sekretarz Rady WUTW
  • Stanisława Biernot
  • Zofia Ryba
  • Marta Gaworczyk
  • Anna Żmuda
  • Stanisław Zawiła