Płatności

Płatności

WYSOKOŚCI OPŁAT MIESIĘCZNYCH ZA ZAJĘCIA W WADOWICKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

TABELA OPŁAT ZA ZAJĘCIA

W WADOWICKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

L.p.

Nazwazajęć

Opłatadlastudentówz pozytywnie zaliczonym semestrem letnim 2016/17

Opłatadlanowychstudentówi z brakiem zaliczenie semestru letniego 2016/17

1

JĘZYK ANGIELSKI

45 zł

65 zł

2

JĘZYK NIEMIECKI

45 zł

65 zł

3

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

20 zł

25 zł

4

GIMNASTYKA MÓZGU

20 zł

25 zł

5

ZAJĘCIA TANECZNE

20 zł

25 zł

6

ZAJĘCIA RUCHOWE

20 zł

25 zł

7

PILATES I JOGA

20 zł

25 zł

8

WARSZTATY WOKALNE

20 zł

25 zł

9

WARSZTATY TEATRU KOMEDIOWEGO

20 zł

25 zł

10

KURS FOTOGRAFICZNY

100 zł*

100 zł*

WPISOWE ZA ROK

20 zł

20 zł

* Cena kalkulowana do minimum 15 osób w grupie, przy mniejszej ilości uczestników wzrośnie.

Osoby uczęszczające na więcej niż jedne zajęcia płatne (za wyjątkiem lektoratów językowych) za drugie i kolejne zajęcia opłata pomniejszona jest o 50%.

Opłata jest miesięczna.