Aktualności

Aktualności

Dzień Seniora w Wadowickim Centrum Kultury

8 maja w WCK odbędzie się Dzień Seniora. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji działalności grup zajęciowych WUTW.

Program wydarzenia:

  • 18:00 Wernisaż wystawy prac grupy plastycznej WUTW
  • 18:30 Prezentacja prac grupy rękodzieła artystycznego
  • 19:00 Występ grupy wokalnej WUTW
  • 19:30 Występ zespołów tanecznych WUTW

Termin składania indeksów

Informujemy, że termin składania uzupełnionych indeksów upływa 1 czerwca. Każdy student, który chce uzyskać zaliczenie semestru zobowiązany jest do posiadania udokumentowanej obecności na dwóch wykładach oraz jednych zajęciach stałych w semestrze letnim. Niezłożenie indeksu w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem pozytywnego zaliczania semestru.

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018

Oficjalne zakończenie roku akademickiego odbędzie się 8 czerwca o godz. 18:00. Z okazji zakończenia roku odbędzie się koncert zespołu „U Studni”.