Nowy nabór na Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Nowy nabór na Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Nowy nabór na Wadowicki Uniwersytet Dzieci od 6 lipca 2018!

Studenci Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci zakończyli uroczyście rok akademicki 2017/2018, który był dla nich pełen wrażeń i nowych doświadczeń. Młodzi naukowcy odebrali 16 czerwca z rąk prorektor dr hab. prof. UP Katarzyny Potyrały dyplomy oraz wysłuchali ostatniego wykładu na temat pocisku wystrzelonego w powietrze. Większość studentów wróci ponownie po wakacjach, w związku z tym pozostało niewiele wolnych miejsc dla dzieci, które chciałyby zacząć przygodę z WUD w październiku.

Nowy nabór na zajęcia WUD będzie przyjmowany na wolne miejsca w danych grupach. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie od 6 lipca 2018 r., tylko drogą mailową, przesyłane na adres wud@wck.wadowice.pl. Należy pobrać formularz, wydrukować, wypełnić i przesłać skan na podanego maila. Bardzo istotne jest również zapoznanie się przez rodziców z regulaminem dostępnym poniżej, w którym znajdują się także informacje o pierszeństwie przyjmowania dzieci na zajęcia. Jeśli chodzi o wysokość opłaty  za I semestr to 100 zł/ 80 zł na drugie dziecko uczęszczające na WUD. Wszystkich rodziców zgłaszających swoje dzieci poinformujemy mailowo o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka. Jeśli będą mieć Państwo problem z wypełnieniem formularza lub pytania dodatkowe bardzo prosimy o kontakt na podanego maila.  Zostaną również uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne (dodatkowe), o których rodzice zostaną poinformowani mailowo 19 lipca. Natomiast termin płatności dla studentów z nowego naboru będzie do 31 lipca, po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się dziecka na WUD.

Patronat nad Wadowickim Uniwersytetem Dzieci sprawuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:

Sponsor projektu:

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny poniżej:

Pliki do pobrania: