Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Zapisy na Wadowicki Uniwersytet Dzieci zakończone!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zakończyliśmy nabór na wolne miejsca w ramach Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci!


Przypominamy o opłacie semestralnej dla nowych studentów, którą przyjmować będziemy od 4 - 15 września 2017 roku i wynosi 90 zł/ 70 zł na drugie dziecko uczęszczające na zajęcia Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci. Opłatę można uiścić w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury w godzinach jego urzędowania (poniedziałek - piątek do godz. 16.00) lub przelewem na numer konta: 29 1050 1445 1000 0023 5760 4020.  Brak terminowej wpłaty będzie skutkował skreśleniem z listy studentów przyjęciem dzieci z listy rezerwowej.

Informacje odnośnie podziałów na grupy, inauguracji, terminów spotkań w I semestrze będą przekazywane mailowo w pierwszym tygodniu października.

Przyjmujemy jeszcze chętnych na fakultatywne zajęcia architektoniczne. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym wud@wck.wadowice.pl !

Potwierdzenia zapisów na zajęcia fakultatywne wraz z oświadczeniami oraz opłata zarówno za grupę podstawową jak i kontynuacje będzie przyjmowana w terminie 4 - 15 września. Opłata będzie zależna od ilości chętnych, ale najprawdopodobniej tak jak było dotychczas  czyli cykl 14 zajęć w ciągu roku :  99 zł za semestr (7 spotkań) studenci WUD, dzieci spoza Uniwersytetu 130 zł za semestr. Można płacić miesięcznie - wtedy 7 rat miesięcznych po 30 zł studenci WUD oraz dzieci spoza Uniwersytetu 7 rat miesięcznych po 40 zł.


Uniwersytet Dzieci to przede wszystkim miejsce, w którym dzieci z pomocą wykładowców akademickich mogą poznawać w dostosowany dla nich sposób, różne dziedziny nauki. Studenci, oprócz wykładów i ćwiczeń, które odbywają się dwa razy w miesiącu, wyjeżdżają na zajęcia na wyższe uczelnie w tym Uniwersytet Pedagogiczny – patrona WUD , a także biorą udział w zajęciach fakultatywnych oraz nadprogramowych wyjazdach.

Sponsorem Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci jest:
logo inwałd

Pliki do pobrania:

    Galeria zdjęć

  • wud
  • wud
  • wud
  • wud
  • wud
  • wud
  • wyd
  • WUD