Powrót do aktualności

Konkurs plastyczny “Potęga żywiołów”

Uwaga! Przedłużamy termin składania prac konkursowych. Prace można składać osobiście (w biurze muzeum) lub drogą pocztową do 16 września.

Mieszkamy na planecie żywiołów… . Woda, ogień, ziemia i powietrze, bo o nich mowa to ogromne siły, które potrafią tworzyć ale i niszczyć. Ludzie starają się je poznać, zrozumieć, a nawet okiełznać i wykorzystać ich moc. Już dzisiaj z pewnym wyprzedzeniem potrafimy na przykład przewidzieć powodzie, uderzenia huraganów, czy upadek meteorytu. Są jednak kataklizmy, jak wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy fale tsunami, które nadal bardzo często pozostają dla nas tajemnicą niemal do ostatnich chwil przed ich nadejściem. W liczącej 4,6 mld lat historii naszej błękitnej planety zjawiska te zdarzały się wielokrotnie. Od samego początku Ziemia podlega nieustannym zmianom zachodzącym pod wpływem, obdarzonych ogromną siłą destrukcyjną i twórczą, żywiołów, które kształtowały i nadal kształtują oblicze naszego świata… .

Przygotowany przez nasze muzeum konkurs plastyczny pt.: “Potęga żywiołów” jest jednym z działań towarzyszących wystawie geologicznej pt. “Skarby Ziemi”. Do jego udziału zapraszamy uczniów z klas III – VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie pracy plastycznej żywiołu bądź jego skutków, który najmocniej ich zdaniem wpłynął na wygląd naszej planety.

Dostarczona do naszego muzeum praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy, które przedstawiamy poniżej:

  • format prac – A3 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do 2 cm),
  • wraz z pracą należy przesłać oświadczenie, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy, które stanowi załącznik do regulaminu konkursu, 
  • pracę należy podpisać (imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, numer telefonu do kontaktu),
  • termin dostarczania i nadsyłania prac – 16 września 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego),
  • należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegające jej zniszczeniu podczas transportu,

* Prace konkursowe należy dostarczyć/nadesłać na adres: Muzeum Miejskie, ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice, z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”.

Osoby nagrodzone w konkursie zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie a ich lista zostanie umieszczona na stronie internetowej (muzeum.wadowice.pl) oraz fanpage’u muzeum.

Na laureatów konkursu „Potęga żywiołów” czekają atrakcyjne nagrody.

Nasz konkurs WSPIERAJĄ:

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content