Zostań sponsorem

Zostań sponsorem

PomocZachęcamy Państwa do zaangażowania się w sponsoring naszych działań, będąc świadomymi, iż  bez Państwa wsparcia finansowego wiele naszych działań nie osiągnęłoby tak wysokiego poziomu artystycznego  a część w ogóle nie byłaby zrealizowana. Traktujemy sponsoring jako relację partnerską, dającą Państwa firmie możliwość komunikacji z otoczeniem i tworzenie oraz utrzymanie silnego wizerunku. Poprzez sponsoring naszych działań pragniemy zaprezentować Państwa jako aktywnych, odpowiedzialnych i świadomych uczestników życia społecznego. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Państwa strony, chętnie przygotujemy indywidualną ofertę sponsorską. Jednocześnie zapewniamy, iż środki przekazywane przez naszych sponsorów są w całości przeznaczane na realizację naszych działań artystycznych, nie partycypują w naszych kosztach stałych.

Wszelkie propozycje i zapytania proszę kierować do kierownika kina - Sylwestra Rabendy, e-mail: kino@wck.wadowice.pl