Kino cyfrowe 3D

Kino cyfrowe 3D

Obok tradycyjnego, analogowego sprzętu do prezentacji filmów z 35 milimetrowej taśmy filmowej, w naszym kinie, został zainstalowany nowoczesny, cyfrowy sprzęt do odtwarzania filmów  wraz z serwerem kinowym i przystawką 3D, w skrócie zwany KINEM CYFROWYM.

okulary widzowie 3D

Kino zostało również wyposażone w profesjonalny sprzęt SAT/TV służący do przeprowadzania transmisji. Sprzęt jest wykorzystywany m.in do transmisji oper z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz baletów z teatru Bolshoi w Moskwie.

Wadowickie kino przystąpiło do projektu „Małopolska Sieć kin Cyfrowych”. Przedmiotem projektu jest stworzenie sieci nowoczesnych instytucji kultury w Małopolsce. Polega na zakupie i wyposażeniu kin tradycyjnych z Małopolski w nowoczesne systemy kina cyfrowego, które gwarantują najwyższą jakość projekcji, w tym również prezentacji wybranych filmów w systemie trójwymiarowym 3D. System kina cyfrowego polega bowiem na wyświetlaniu filmów nie z tradycyjnej taśmy 35mm, ale z serwera kinowego, którego technologia eliminuje zakłócenia mogące wystąpić podczas projekcji. System kina cyfrowego umożliwia również prezentowanie materiałów z innych źródeł, w tym z komputera i DVD

W sieci zrzeszonych jest  18 kin w tym kino CENTRUM w Wadowicach

W sieci pokazujemy najnowsze filmy w cyfrowym formacie, także w 3D (w trójwymiarze). Prezentujemy bezpośrednie transmisje np. z Metropolitan Opera, Teatru Bolszoj, możemy pokazywać koncerty muzyki popularnej, wielkie wydarzenia sportowe oraz prowadzić nowoczesną edukację z wykorzystaniem technologii 3D.

Koszt przedsięwzięcia dla Wadowic to około 550 tysięcy złotych, z czego wkład własny to  138 tysięcy złotych, pozostała kwota pochodzi ze środków unijnych.

Projekt "Małopolska Sieć Kin Cyfrowych - inwestycje" jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (A. "Konkurencyjność gospodarcza", w obszarze II "Gospodarka regionalnej szansy": kierunek polityki "Rozwój przemysłów czasu wolnego") a także z przygotowanym Narodowym Programem Cyfryzacji Kin oraz Narodową Strategią Rozwoju Kultury.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".
logo_ue