Niepełnosprawnych

Niepełnosprawnych

Sala kinowa nie posiada barier architektonicznych w postaci schodów czy progów.

Osoby poruszające się na wózkach wpuszczane są na salę bocznym wejściem – do wejścia głównego niestety prowadzą schody.

Chęć skorzystania z sali kinowej osoby na wózku należy zgłosić obsłudze kina.