Rada WUTW

Rada WUTW

Rada Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W okresie od 1 – 31 października 2016 r. podczas głosowania wszystkich studentów Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oddano 109 głosów. Studenci na specjalnie przygotowanych kartach mogli wpisać siebie lub osobę, na którą chcą oddać głos.

Największą ilość głosów otrzymali:

Lp.

Imię i nazwisko

Ilość głosów

1

Stanisław Zawiła

18

2

Janina Matusik

15

3

Marta Mądry

10

4

Stanisława Biernot

9

5

Zofia Ryba

6

6

Kamińska Janina

5

7

Marta Gaworczyk

5

8

Anna Żmuda

5

Podczas pierwszego spotkania Rady WUTW, które odbyło się 10 listopada 2016 r. członkowie Rady wybrali spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza:

Przewodniczącą Rady WUTW została Janina Kamińska, zastępcą – Janina Matusik i sekretarzem – Marta Mądry.

Wspólnie omówiono Regulamin powoływania i funkcjonowania Rady WUTW, a także poruszono bieżące sprawy i problemy.

Ustalenia rady WUTW: listopad 2017

Pliki do pobrania: