Zajęcia płatne

Zajęcia płatne

Zajęcia ruchowe:  Nabór na zajęcia rozpoczął się 4 lipca 2016 roku. Prowadzone są w 4 grupach przez dwóch instruktorów: Joannę Gołuchowską i Alicję Simoni Kramarz trenerki fitness.

Gimnastyka ruchowa dla studentów została tak przygotowana, aby zwiększać tolerancję na wysiłek, zwiększać zakres ruchowości w stawach,wydolność krążeniowo-oddechową i siłę mięśniową.Zajęcia łączą aktywność fizyczną z promocją zdrowego stylu życia na emeryturze. Treningi odbywają się w sali tanecznej, w budynku przy ul.Krakowskiej 8, raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej, w poniedziałki, środy i piątki. W zajęciach uczestniczy ok. 80 osób.


Język angielski: Nabór na zajęcia języka angielskiego do grup o różnym stopniach zaawansowania rozpoczął się 4 lipca. Duża część studentów będących w grupach zaawansowanych kontynuowała naukę. Utworzono 3  grupy poziomu zaawansowane, nie otwarła się grupa podstawowa.

Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej WCK w poniedziałki,wtorki i środy w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, po 1,5 godziny zegarowej. Program jest przygotowywany i realizowany przez Jana Popowicza z uwzględnieniem specyfiki nauki osób dorosłych. Program nauczania poszczególnych grup jest przygotowany w taki sposób, aby słuchacze zapoznali się z zagadnieniami z zakresu gramatyki oraz poznali podstawowy zasób słownictwa. Podczas zajęć wykorzystywane są kserokopie lekcji i zestawy ćwiczeń, przygotowywane przez lektora z zasobów WCK, oryginalne nagrania tekstów i piosenek,krzyżówki,przysłowia i cytaty.


Zajęcia wokalne:  Zespół powstał z myślą o osobach starszych, które niegdyś śpiewały w chórach i zespołach wokalnych oraz tych które chciałyby śpiewu się uczyć. Zajęcia raz w tygodniu, w piątki przez 1 godzinę zegarową prowadził Sylwia Buchalska.wokal

Duża ilość osób z poprzedniego roku kontynuuje udział w zajęciach, pojawiło się też kilka nowych osób, chcących uczyć się śpiewu. W programie zajęć znalazły się ćwiczenia emisji głosu, dykcji i intonacji. Uczestniczki opracowują utwory w harmonii wielogłosowej.

Zespół zaprezentował swój repertuar w ubiegłym roku z panią Bogumiłą Kowalczyk, uświetniając wewnętrzny „Dzień seniora” 8 maja 2016 r., a także reprezentował Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 14 maja 2016 r. podczas VII Chrzanowskiej Wiosny Artystycznej Seniorów w Chrzanowie.Obecnie zespół liczy 12 osób.


Język niemiecki:  Kurs języka niemieckiego zainicjowany został przez samych studentów, a lektorem prowadzącym również jest studentka WUTW. Po przerwie wakacyjnej, po przeprowadzonym naborze, kurs rozpoczęła jedna grupa na etapie podstawowym. Zajęcia w czwartki, a później we wtorki - raz w tygodniu przez 1,5 godziny, prowadzi nauczycielka języka niemieckiego Elżbieta Kotowicz.

Na podstawie przygotowywanych materiałów studenci poznają podstawowe wyrażenia,słownictwo z określonych zakresów oraz zagadnienia gramatyczne.Grupa liczy 10 osób.


Zajęcia plastyczne: Zajęcia plastyczne prowadzi Anna Kowal, była to nowa propozycja dla studentów WUTW od października 2015 r. W ramach zajęć raz w tygodniu, przez 2 godziny, w poniedziałki grupa dziesięcioosobowa uczy się rysunku i malarstwa. Zajęcia są kontynuacją działań z poprzedniego roku, gdzie uczestniczki poznawały podstawowe zasady kompozycji, perspektywy, proporcji, zgłębiając i przekładając na język plastyki takie pojęcia jak walor, natężenie barwy, temperatura koloru. Na kanwie zdobytej wiedzy studentki rozwijały swoje umiejętności, skupiając się na warsztacie, ze wskazaniem na malarstwo akrylowe.plastyka

Prace studentek można było obejrzeć na wystawie końcoworocznej od 10 – 20 czerwca 2016 r. w holu teatralno-kinowym. W prezentowanej ekspozycji można było wyodrębnić dwie części. Pierwsza część to wprawki i studia rysunkowe. Druga część wystawy to samodzielne, autorskie prace podczas komponowania których, twórczynie oddały pola własnym emocjom i wyobraźni. Podczas pracy uczestniczki warsztatów korzystały z utrwalonych wcześniej zasad kreowania określonego dzieła plastycznego. Prace plastyczne reprezentowały działalność twórczą WUTW14 maja 2016 r. podczas VII Chrzanowskiej Wiosny Artystycznej Seniorów w Chrzanowie.


Zajęcia relaksacyjne z elementami jogi i pilatesu: Zajęcia te były nową propozycją i sugestią ze strony samych studentek i rozpoczęły się od października 2016 r. Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, otwarto dwie grupy, liczące45 osób.Zajęcia prowadzi instruktorka – Joanna Jucha, we wtorki, w wymiarze 60 min.

Ćwiczenia mają na celu poprawę postawy ciała, zmniejszenia bólu szczególnie umiejscowionego w kręgosłupie, zwiększenia elastyczności ciała oraz poprawę koordynacji i świadomości ciała. Zajęcia pilatesu i jogi angażują nie tylko ciało, ale również umysł. Poza wzmocnieniem mięśni, poprzez koncentracje na oddechu, ćwiczenia przynoszą efekt odprężający.


Zajęcia taneczne: od września 2016 r. w wyniku bardzo dużego zainteresowania ze strony samych studentek zajęcia taneczne rozpoczęły dwie grupy. Podczas zajęć prowadzonych raz w tygodniu, w środy przez 60 minut, uczestniczki poznają podstawowe kroki określonych rodzajów tańca towarzyskiego, rozrywkowego, bollywood, i podobnych. taniec1.jpg

Obie grupy uczą się i utrwalają, przygotowane przez instruktorkę, elementy choreografii. Zajęcia prowadzi instruktorka tańca towarzyskiego – Kinga Baran, tancerka B klasy. Na zajęcia uczęszcza 30 osób w dwóch grupach.


Zajęcia komputerowe: Zajęcia realizowane były przez cały rok 2015/16 przede wszystkim dla grup podstawowych, ale także dla grup kontynuujących naukę.Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i kontynuowane są również w roku akademickim 2016/17.

Nabór na zajęcia jest ciągły, odbywają się w pomieszczeniu dydaktycznym WCK z wykorzystaniem 10 laptopów zapewnionych przez organizatora. Zakres podstawowy obejmuje 10 spotkań po 1,5 godziny. Zakres zaawansowany obejmuje 4 spotkania po 2 godziny zegarowe.komputery Program zajęć obejmuje naukę prawidłowego podłączenia sprzętu, obsługi klawiatury,skrótów klawiszy,obsługi i korzystania z edytora tekstów oraz Internetu, zakładania konta na poczcie elektronicznej. Uczestnicy uczą się jak przesyłać e-maile, rozmawiać poprzez Skype,poznają eusługi: opłacanie rachunków, obsługę elektronicznych kont bankowych, zakupów, planowania podróży i zakupu biletów. Nauka obejmowała także kompresowaniei przesyłanie zdjęć.Na zajęciach kontynuujących, kursanci zgłębiają tajemnice Internetu, obróbki zdjęć i nowe media.

    Galeria zdjęć

  • taniec
  • Taniec.JPG
  • taniec1.jpg