Płatności

Płatności

WYSOKOŚCI OPŁAT MIESIĘCZNYCH ZA ZAJĘCIA W WADOWICKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

Wprowadza się w Wadowickim Centrum Kultury tabelę opłat miesięcznych za zajęcia Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

  1. język angielski – 45 zł/65 zł dla nowych studentów i z negatywnym zaliczeniem semestru oraz dla osób spoza WUTW (w miarę wolnego miejsca)
  2. zajęcia ruchowe – 20 zł/25 zł dla nowych studentów i z negatywnym zaliczeniem semestru oraz dla osób spoza WUTW (w miarę wolnego miejsca)
  3. zajęcia relaksacyjne z elementami jogi – 20 zł/25 zł dla nowych studentów i z negatywnym zaliczeniem semestru oraz dla osób spoza WUTW (w miarę wolnego miejsca)
  4. zajęcia plastyczne – 20 zł/25 zł dla nowych studentów i z negatywnym zaliczeniem semestru oraz dla osób spoza WUTW (w miarę wolnego miejsca) (uczestniczki samodzielnie kupują blejtramy)
  5. zajęcia wokalne – 20 zł/ 25 zł dla nowych studentów i z negatywnym zaliczeniem semestru oraz dla osób spoza WUTW (w miarę wolnego miejsca)
  6. zajęcia teatru komediowego – 20 zł/ 25 zł dla nowych studentów i z negatywnym zaliczeniem semestru oraz dla osób spoza WUTW (w miarę wolnego miejsca)
  7. zajęcia taneczne – 20 zł/25 zł dla nowych studentów i z negatywnym zaliczeniem semestru oraz dla osób spoza WUTW (w miarę wolnego miejsca)
  8. język niemiecki – 45 zł/ 65 zł dla nowych studentów i z negatywnym zaliczeniem semestru oraz dla osób spoza WUTW (w miarę wolnego miejsca)
  9. kurs fotograficzny - 100 zł - 10 spotkań, przy minimalnej liczbie 15 uczestników zajęć w grupie
  10. wpisowe roczne na rok akademicki 2016/2017 – 20,00 zł

Pozostałe zajęcia w WUTW są zwolnione z opłat.

Osoby uczestniczące w więcej niż jednych płatnych zajęciach WUTW (za wyjątkiem j. angielskiego i języka niemieckiego) za drugie zajęcia i kolejne płacą opłatę w wysokości 50% niższej opłaty.

Do niższych opłat upoważnia zaliczony semetr/rok, czyli udział w co najmniej dwóch wykładach w semetrze i w jednych zajęciach.

O długotrwałej nieobecności na zajęciach należy informować Sekretariat WCK, nie zwalnia to jednak z opłat.

Płatności należy dokonywać na początku każdego miesiąca, a opłata wpisowa w wysokości 20 zł (opłata za cały rok) jest obowiązkowa i należy ją uiścić do końca października 2017 r., w innym przypadku student skreślany jest z listy.