mgr Joanna Szczyrba - Proszewska

mgr Joanna Szczyrba - Proszewska

Magister w katedrze projektów edukacyjnych i artystycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z : optymalizacją procesu edukacji muzycznej, edukacją przez sztukę. W swych publikacjach  podejmuje tematy związane m.in. z : aktywną percepcją muzyki, kompetencjami muzycznymi, społeczno – medialnymi uwarunkowaniami edukacji muzycznej, doborem i analizą utworów muzycznych pod względem ich wartości, artystycznych, kulturowych i emocjonalnych (ze szczególnym uwzględnieniem piosenek oraz utworów inspirowanych bajką i baśnią); przekładem intersemiotycznym oraz działaniami rozwijającymi postawę twórczą w zakresie szeroko rozumianej sztuki.

Zajęcia prowadzone dla studentów Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci: