dr Łukasz Binkowski

dr Łukasz Binkowski

Zajmuje się ekologią, a przede wszystkim ekotoksykologią i biomonitoringiem. Szczególnie interesuje się ekologią i fizjologią. W kręgu zainteresowań Łukasza Binkowskiego znajdują się także pozostałe działy biologii, w tym przede wszystkim zoologia, ewolucjonizm i ekologia łowiecka. Wszystkie wspomniane zagadnienia stara się łączyć w pracy naukowej i popularyzatorskiej. Obok wielu artykułów popularnonaukowych stara się także promować naukę w terenie - jest pomysłodawcą i projektantem kilku ścieżek przyrodniczych i współautorem ich przewodników.

Zajęcia prowadzone dla studentów Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci:

„Tajemnicze ptaki wokół nas”.

„Czy jedzenie nam szkodzi? O substancjach toksycznych we współczesnej żywności”.