dr Ewa Żmijewska

dr Ewa Żmijewska

Doktor w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – kształcenie, kompetencje, rozwój zawodowy i osobisty, funkcjonowanie w społeczeństwie wielokulturowym możliwości edukacyjne kreowania tożsamości wychowanków teksty kultury – ich zróżnicowanie i możliwości wykorzystania w procesie edukacji

Zajęcia prowadzone dla studentów Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci: