Najmłodsi studenci odebrali indeksy

Najmłodsi studenci odebrali indeksy

Najmłodsi studenci odebrali indeksy!


W sobotę, 4 października 2014 r, uroczyście rozpoczął się rok akademicki 2014/2015 Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci. Podczas ślubowania, w obecności prof. UP Kingi Łapot – Dzierwy, Burmistrz Wadowic Ewy Filipiak, w grono studentów włączono ponad 100 dzieci w wieku 6 -12 lat.

Studenci ślubowali nieustanną ciekawość badacza, dążenie do wiedzy i szukanie rozwiązań problemów. Nie zabrakło hymnu „Gaudeamus igitur”, obowiązkowego podczas ważnych wydarzeń uniwersyteckich.

Po inauguracji młodzi studenci wysłuchali krótkiego wykładu dr Ewy Żmijewskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego, która odpowiadała na pytanie: „Co to jest Uniwersytet?”. Pani doktor przedstawiła krótką historię uniwersytetu, a także wspólnie ze studentami Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci starała się znaleźć odpowiedź na pytania: Po co właściwie są uniwersytety i co można na nich robić?