Teatr "Piccolo"

Teatr "Piccolo"

Teatr „Piccolo” gromadzi dzieci w wieku od 7 do 10 lat, które dzięki zabawie, ale również pracy chcą rozwijać swoją pasję. Na zajęciach szlifują swój talent poprzez ćwiczenia ruchowe, dykcyjne, tak aby przygotować swój aparat artykulacyjny i ciało do pracy. Od samego początku pracują nad wspólnym dziełem jakim jest spektakl. Dzieci wnoszą swój własny wkład w tworzenie i przygotowywanie kostiumów, przedstawiają własne pomysły na scenografię, by potem zaangażować również rodziców do pomocy w ich realizacji, dlatego też rodzice są obecni na spotkaniach, by pomóc swoim pociechom w zmaterializowaniu ich dzieła.

Grupą opiekuje się Monika Filipowicz - absolwentka  Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, aktorka Teatru Lalki, Maski i Aktora „Groteska” w Krakowie.