Teatr "Próg Junior"

Teatr "Próg Junior"

Próg Junior

prowadzący: Bartosz Nowakowski

  • termin zajęć: sobota godz.10:00 -13:00 oraz niedziela godz. 10:00 – 13:00
  • wiek uczestników: od 15 do 20 lat

Oprócz pracy z ciałem, głosem i rytmem Teatr PRÓG „Junior” zajmuje się również elementami teatru cieni, teatru formy czy teatralizowanego sportu. Członkowie wciąż dokształcają się w dziedzinach związanych ze sztuką cyrkową, akrobatyką i śpiewem pod okiem reżysera i opiekuna Bartosza Nowakowskiego. Zajęcia są również doskonałą formą edukacji artystycznej z zakresu wszelkich sztuk i większości zawodów teatralnych. Zapraszamy do tworzenia spektakli, podróży po festiwalach, poznawania ludzi z różnych dziedzin sztuki, a przede wszystkim do samorealizacji, przygody odkrywania siebie i w sobie pokładów fantazji i kreatywności. Zapraszamy również do obsady spektakli już stworzonych.


Dokonania Teatru Próg - Junior sezon 2014/2015:

  1. wyróżnienie za spektakl „Uśpieni” na Festiwalu Młodości Teatralnej "Łaknienia" w Goleniowie
  2. I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Młodzieżowych "Kalejdoskop" w Świdniku
  3. Nagroda za oryginalność w budowaniu scenicznego świata w widowisku "Uśpieni" oraz nagroda za reżyserię spektaklu na  I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych "Kalejdoskop" w Świdniku

Oficjalna strona teatru Próg Junior