Wolontariat Reggae Most

Wolontariat Reggae Most

WOLONTARIAT REGGAE MOSTU:

W ramach „Reggae Mostu 2017" zostanie powołany specjalny sztab wolontariuszy, którzy będą działać przy przygotowaniach, tworzeniu festiwalu, jego realizacji oraz ewaluacji. 

Kolejne spotkanie w kreatywnymi wolontariuszami, którzy będą działać podczas Reggae Mostu jak zwykle owocne i w przyjemnej atmosferze. Dwie godziny burzy mózgów, wspólnych dyskusji minęły bardzo szybko. Jednym z pomysłów, który zostanie zrealizowany w czwartek – 24 sierpnia będzie turniej siatkówki dla amatorów i miłośników tej dyscypliny sportowej, pracujemy jeszcze nad regulaminem i sprawami organizacyjnym, ale już niebawem szczegółowy opis pojawi się na stronie internetowej. Na festiwalu pojawią się również niecodzienny nazwy poszczególnych stref, które zostały przygotowane dla uczestników. Ich nazwy wywołają uśmiech na niejednej buzi.

Pracowaliśmy też nad konkursami i dalszą formą promocji. Kolejne spotkanie wolontariatu jak zwykle w WCK, 9 sierpnia o godz. 17:00!

Przydatne informacje:

Wolontariusze będą pracować w podziale na sekcje zadaniowe, a każdej z grup zostaną przydzielone inne obowiązki. Nabór chętnych, którzy nieodpłatnie zaangażują się w realizację wydarzenia będzie ogłoszony na profilu facebookowym Wadowickiego Centrum Kultury, stronie internetowej www.wck.wadowice.pl, stronie festiwalowej www.reggaemost.pl oraz mediach lokalnych i wortalach. Wolontariusze zostaną przydzieleni do grup zadaniowych ze względu na swoje zainteresowania i preferencje.

Sekcja pomocy ­ jej zadaniem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym. Grupa, która zajmie się osobami niepełnosprawnymi podczas festiwalu, pomocą w korzystaniu i wybieraniu dostosowanych dla nich warsztatów oraz pozostałych wydarzeń towarzyszących. Wolontariusze będą służyć również pomocą przy korzystaniu ze strefy gastronomicznej oraz urządzeń sanitarnych (specjalnie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), a przede wszystkim służyć poradami i przekazywać ważne informacje. Do tej sekcji będą przydzielane osoby, które kształcą się w kierunkach psychologicznych, pedagogicznych oraz społecznych, obdarzone dużą empatią.

Sekcja techniczna ­ wolontariusze odpowiedzialni za pomoc techniczną przy montażu zespołów, noszeniu sprzętu i pomoc przy jego transporcie, instalację namiotów, zakładanie instalacji sanitarnych. Pożądane do tej grupy będą osoby, posiadające wiedze techniczną, orientujące się w obsłudze sprzętu technicznego, radzące sobie z pracą zespołową.

Sekcja promocyjno ­ informacyjna ­ zespół, który będzie odpowiedzialny za działania promocyjne przed wydarzeniem: strona internetowa, profil facebookowy Reggae Mostu, akcje happeningowe, projekty ulotek i plakatów, dystrybucja materiałów promocyjnych, lokalne media, a w trakcie wydarzenia odpowiedzialni będą za prowadzenie punktu informacyjnego, gdzie uczestnicy znajdą odpowiedzi na wszystkie pytania. Osoby w tej grupie powinny być komunikatywne, dobrze zorganizowane i posiadające umiejętność pisania i redagowania tekstów czy notatek dziennikarskich.

Sekcja animacyjna ­ sekcje stanowić będą wolontariusze, odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi podczas festiwalu oraz pomoc przy warsztatach dla najmłodszych. Do tej grupy będą potrzebne osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Sekcja od zadań specjalnych ­ grupa, która będzie odpowiedzialna za pomoc w realizacji pozostałych zadań oraz pomoc przy ewaluacji projektu.

Dla wolontariuszy przewidziane będzie dwudniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz koszulki festiwalowe.