Zgraja 2015

Zgraja 2015

Trzy dni pełne emocji, wzruszeń i teatralnych wrażeń dobiegły końca. Na Wadowickich scenach zaprezentowały się teatry z całego kraju. Do konkursu głównego zakwalifikowano 10 grup spośród 35 zgłoszonych.

Otwarcie 42. WST „ZGRAJA” odbyło się w piątek 22 maja 2015 r. o godz. 12.00 prezentacją spektaklu pozakonkursowego pt. "eMfaza" w wykonaniu Teatru „Sokół” z WCK . Festiwal poprzedzony został seansem filmu pt. Birdman" w Kinie Centrum, w ramach cyklu „środAwisko 19:00”. Prezentacje konkursowe odbywały się przez trzy dni i wzbogacone były spotkaniami dyskusyjnymi na „Forach Teatralnych”, spektaklami zaproszonych gości: Teatru KTO  pt. „Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać”, PWST Bytom pt. „Ubu Król czyli Polacy” oraz Teatru Powszechnego pt. „Jakobi i Leidental”.

Drugiego dnia festiwalu w godzinach przedpołudniowych odbyły się warsztaty teatralne przeznaczone dla uczestników WST i prowadzone były w trzech grupach. Pracy z tekstem - uczył Krzysztof Majchrzak, aktorskiego treningu partnerskiego Michał Brańka, a teatru fizycznego - Bartosz Nowakowski.

W niedzielę zaprezentował się poza konkursem Teatr „Próg Junior" ze spektaklem pt. „Uśpieni”, a tuż po nim odbyła się po raz pierwszy otwarta debata prowadzona przez Michała Brańkę pt. "Rola młodzieży w tworzeniu kultury”. Nie zabrakło emocjonalnych dyskusji, konstruktywnej krytyki oraz wymiany doświadczeń.

Ponadto podczas całego festiwalu uczestnicy mogli na bieżąco komentować obejrzane spektakle i oglądać zdjęcia na specjalnie stworzonym profilu Facebookowym „Zgraja”. Tam też każdy mógł śledzić recenzje spektakli redagowane przez studentki Katedry Teatru i Dramatu UJ. Obok Jury Profesjonalnego funkcjonowało JURY MŁODYCH, złożone z przedstawicieli zespołów uczestniczących w Spotkaniach oraz studentki UJ. Jury Młodych przyznało statuetkę "Maskę Młodych" Teatrowi Satyry „Zielona Mrówa” z Lublina za spektakl pt. „Podglądanie rodaków czyli na Zapupiu Dalekim”.

Prezentacje teatralne oceniało również Jury Profesjonalne w składzie: dr Tadeusz Kornaś, Krzysztof Majchrzak i Jerzy Zoń. Jednogłośnie przyznali „Drewnianą Maskę” Teatrowi „Bynajmniej” z Wieliczki za spektakl „Orfeusz w piekle”. Drugą nagrodę zdobył ponownie Teatr Satyry „Zielona Mrówa”. Trzecia nagroda powędrowała do Grupy Teatralnej „Zatrzymać Obrotówkę” z Krakowa za spektakl „Jutro”. Indywidualna nagroda aktorska trafiła w ręce Szczepana Miki z Teatru „Bynajmniej”.

Ponadto Jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia zespołowe dla:

  • Zespołu Teatralnego Scena 'i' z Miejskiego Domu Kultury w Krakowie za spektakl pt. „Fejs Bóg” w reżyserii Joanny Rudkowskiej.
  • Teatru Ruchu „Forma” z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za spektakl pt. „Wracając” w reżyserii Anety Stuglik.
  • Grupy Teatralnej „Plaster” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu za spektakl pt. „Legendana” w reżyserii Pawła Sroki.