Powrót do aktualności

Badania nad współczesną duchowością gminy Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej

To projekt badawczy dotyczący współczesnej duchowości mieszkańców Wadowic i okolicy.  W 2017 roku powołana została grupa badaczy lokalnych, którzy w ramach przeszkolenia uczestniczyli w warsztatach prowadzonym przez: dr. Łucję Piekarską-Duraj, opiekuna naukowego projektu, dr. Agnieszkę Dyczewską, Magdalenę Zych oraz Artura Krupę. W szkoleniach wzięło udział 15 osób, z których wyłoniła się ostatecznie grupa 11 badaczy: Ewelina Bednarska, Anna Brusik, Marta Dybczyk, Jolanta Godzik, Tomasz Guzdek, Łukasz Korzeniowski, Iwona Kosowska, Izabela Lichwiarska, Anna Michalik, Emilia Miodońska, Aleksandra Sarnecka.
Spotkania warsztatowe, które odbyły się  w 2017 r.:

14 października  – miało charakter integrujący grupę, uczestnicy zapoznali się także z celami i założeniami projektu.
29 października – składało się z dwóch części. W pierwszej Magda Zych przedstawiła projekt „Wesela 21” realizowany w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, a w drugiej części uczestnicy poznawali różne metody prowadzenia badań.
3 listopada – przygotowanie badaczy do pracy z respondentami.

Badacze otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu i materiały niezbędne do prowadzenia badań. W listopadzie 2017 badacze przystąpili do pracy i już na koniec roku udało się zgromadzić zbiór 30 wywiadów. Respondentami byli mieszkańcy Wadowic lub okolicy z trzech grup wiekowych: młodzi do 20 roku życia, rodzice wychowujący dziecko w wieku do 2 lat oraz seniorzy 55+.

W 2018 r. odbyły się kolejne spotkania robocze: 27 stycznia, 21 kwietnia, 23 czerwca, 19 października. Badacze pracowali, wykorzystując różne metody: wywiady, obserwacje terenową, dokumentacje fotograficzną i nagraniową, badania ankietowe, wywiady grupowe (fokusowe).

W sobotę 8 grudnia 2018 r. odbyła się  konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu, podczas której efektami swojej pracy podzielili się badacze. Dodatkowo konferencje wzbogacił  wykład Małgorzaty Oleszkiewicz z Muzeum Etnograficznego w Krakowie pt.: „Gody czyli polskie tradycje świąt Bożego Narodzenia”.

W niedziele 20 października otworzona została wystawa pt.: “Ducha moja czuje się tutaj jak w domu”, będąca efektem dwuletnich poszukiwań. tworzona została kolekcja osobistych przedmiotów, które dają okazję do namysłu nad rolą i kształtem duchowości tak, jak jest ona przeżywana i wyobrażana w Wadowicach. Wystawę  można zwiedzać  bezpłatnie do 28 lutego przyszłego roku.

Kolejne planowane działania kończące projekt to premiera filmu dokumentalnego, w którym badacze dzielą się efektami swojej pracy i promocja książki będącej zbiorem artykułów podsumowujących badania. Spotkanie zaplanowane jest na 19 listopada w WCK o godz. 18.00 na sali kinowej. Wstęp wolny.

Koordynator projektu: Joanna Pytlowska-Bajak

Opiekun naukowy: dr Łucja Piekarska- Duraj

Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe: Magdalena Zych, dr Agnieszka Dyczewska, Artur Krupa

Pomysłodawca i opiekun grupy badaczy: Magdalena Maślona

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content