WSG

Wadowicka Szkoła Genealogów

Aktualności

klasztor karmelitów

Po warsztatach z dr. Tomaszem Graffem, podczas których uczestnicy "Wadowickiej Szkoły Genealogów" zapoznali się z tajnikami archiwów kościelnych i zapoznali się ze zbiorami parafii pw. Ofiarowania NMP, przyszła pora na praktykę. 14 czerwca wadowiccy adepci genealogii odwiedzą klasztor oo. Karmelitów w Krakowie na Piasku i spotkają się z dr. Szymonem Sułeckim, archiwistą, bibliotekarzem zbiorów specjalnych i opiekunem tamtejszego muzeum.
Karmelitańska biblioteka, która wraz z archiwum tworzy Zbiory Ojców Karmelitów w Polsce, jest najstarszą placówką tego zakonu w kraju. Powstała w 1692 r. a w kilka lat później ozdobiono ją pięknymi, zachowanymi do dziś barokowymi malowidłami. Na księgozbiór składa się blisko 12 tysięcy starodruków, w tym 300 inkunabułów (w tym dzieła sprzed 1500 r.) i 350 rękopisów. Wśród bezcennych skarbów biblioteki znajdują się m.in. księga "Postilla super epistolas St. Pauli" (XV w.) oraz pięknie iluminowane dzieło Baltazara Behema. Biblioteka szczyci się nie tylko księgozbiorem krakowskiej wspólnoty, ale także zbiorami, które nad Wisłę trafiły po II wojnie światowej z klasztorów z terenów wcielonych do ZSRS.