Najnowsza publikacja o wadowickich Żydach

Najnowsza publikacja o wadowickich Żydach

Na rynku wydawniczym ukazała się właśnie długo oczekiwana książka Katarzyny Iwańskiej „Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864 – 1945”. To pionierska praca opisująca historię i kulturę wadowickich Żydów. Można ją kupić w muzeum miejskim i domu kultury gdyż Wadowickie Centrum Kultury wsparło wydanie tej książki.

Do rąk czytelników trafia publikacja będąca faktycznie pierwszym monograficznym opracowaniem, które tak kompleksowo i szczegółowo przedstawia historię i kulturę społeczności, która w latach 1864 – 1945 wniosła ogromny wkład w rozwój Wadowic. Książka Katarzyny Iwańskiej uzupełnia istotną lukę w badaniach nad historią wadowickich Żydów, które dotąd miały charakter przyczynkarski i koncentrowały się jedynie na wybranych aspektach. W oparciu o dostępne źródła archiwalne i materiały o charakterze wspomnieniowym i statystycznym autorka kreśli więc pełny obraz dziejów Żydów w Wadowicach.

Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów zbudowanych tak chronologicznie jak i tematycznie. Książkę otwiera opis początków osadnictwa żydowskiego w Wadowicach i charakterystyka życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego wadowickich Żydów przed I wojną światową. Osobny rozdział poświęciła autorka czynowi zbrojnemu wyznawców religii mojżeszowej w okresie Wielkiej Wojny. Zdecydowanie najwięcej miejsca Katarzyna Iwańska poświęciła dziejom społeczności żydowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kreśląc obraz życia gospodarczego i roli Żydów w handlu i rzemiośle Wadowic, życia politycznego, społecznego, religijnego, kulturalno-oświatowego i sportowego. Wiele miejsca poświęciła Iwańska losom Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej – nieludzkiej egzystencji mieszkańców getta, zagładę (1942-1943) i ratunek jaki eksterminowanej ludności żydowskiej nieśli z narażeniem życia Polacy. Niewątpliwym walorem książki są ilustracje i mapy, ułatwiający poruszanie się w terminologii żydowskiej słownik oraz aneksy, w tym wykaz żydowskich właścicieli sklepów i punktów usługowych z okresu międzywojennego.

Publikacja Katarzyny Iwańskiej dofinansowana została przez Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie oraz przez Wadowickie Centrum Kultury.

Katarzyna Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 422 [il.]

oprawa twarda, format: 23,5 x 15,5 cm