Zajęcia płatne

Zajęcia płatne

Początkiem roku akademickiego 2015/16 studenci zapisywali się na wybrane zajęcia i uczestniczyli w nich przez cały rok. Część zajęć studenci organizowali sobie samodzielnie, wybierając tematykę i sposób pracy, większość jednak prowadzili instruktorzy raz lub dwa razy w tygodniu, w określonych godzinach. Zapisy na zajęcia odbywają się do końca sierpnia lub do zapełnienia list w sekretariacie WCK.


Zajęcia ruchowe. Zajęcia prowadzone były w 4 grupach przez dwóch instruktorów: Joannę Gołuchowską - trenera fitness i Kamila Kępę - fizjoterapeutę. Gimnastyka ruchowa dla studentów została tak przygotowana aby zwiększać ich tolerancję na wysiłek, zakres ruchowości w stawach, wydolność krążeniowo-oddechową i siłę mięśniową. Zajęcia łączyły aktywność fizyczną z promocją zdrowego stylu życia. Treningi odbywały się w sali tanecznej w budynku przy ul. Krakowskiej 8, raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej, w poniedziałki, środy i czwartki. Zajęcia były płatne. Od nowego roku akademickiego zajęcia z elementami fitnessu prowadzić będzie Joanna Gołuchowska, natomiast zamiast zajęć rehabilitacyjnych w ofercie pojawia się zajęcia relaksacyjne z elementami pilatesu i jogi.


Język niemiecki. Zajęcia prowadzone były w czterech grupach o rożnym poziomie zaawansowania. Utworzono 3 grupy poziomu zaawansowanego i 1 grupę podstawową. Zajęcia odbywały się w sali dydaktycznej WCK we wtorki i środy w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, po 1,5 godziny zegarowej. Program był przygotowywany i realizowany przez Jana Popowicza z uwzględnieniem specyfiki nauki osób dorosłych. Program nauczania poszczególnych grup został przygotowany w taki sposób, aby słuchacze zapoznali się z zagadnieniami z zakresu gramatyki oraz poznali podstawowy zasób słownictwa. Podczas zajęć wykorzystywano kserokopie lekcji i zestawy ćwiczeń, przygotowywane przez lektora z zasobów WCK, oryginalne nagrania tekstów i piosenek, krzyżówki, przysłowia i cytaty.


Zajęcia wokalne. Zespół powstał z myślą o osobach starszych, które niegdyś śpiewały w chórach i zespołach wokalnych oraz tych które chciałyby śpiewu się uczyć. Zajęcia raz w tygodniu, w czwartki przez 1,5 godziny zegarowej prowadziła Bogumiła Kowalczyk. Duża ilość osób kontynuowała udział w zajęciach z poprzedniego roku, pojawiło się też kilka nowych osób, chcących uczyć się śpiewu. W programie zajęć znalazły się ćwiczenia emisji głosu, dykcji i intonacji. Uczestniczki opracowywały utwory w harmonii wielogłosowej. Zespół zaprezentował swój repertuar, uświetniając wewnętrzny „Dzień seniora” 8 maja, a także reprezentował Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 14 maja 2016 r. podczas VII Chrzanowskiej Wiosny Artystycznej Seniorów w Chrzanowie.


Zajęcia płatne WUTWZajęcia plastyczne. Przez cały I i II semestr zajęcia plastyczne prowadziła Anna Kowal, była to nowa propozycja dla studentów WUTW od października 2015 r. W ramach zajęć raz w tygodniu, przez 2 godziny, w poniedziałki grupa dziesięcioosobowa uczyła się rysunku i malarstwa. Uczestniczki poznawały podstawowe zasady kompozycji, perspektywy, proporcji, zgłębiając i przekładając na język plastyki takie pojęcia jak walor, natężenie barwy, temperatura koloru. Na kanwie zdobytej wiedzy uczestniczki rozwijały swoje umiejętności, skupiając się na warsztacie, ze wskazaniem na malarstwo akrylowe. Prace studentek można było obejrzeć na wystawie  od 10 – 20 czerwca w holu teatralno - kinowym. W prezentowanej ekspozycji można było wyodrębnić dwie części. Pierwsza część to wprawki i studia rysunkowe. Druga część wystawy to samodzielne, autorskie prace podczas komponowania których, twórczynie oddały pola własnym emocjom i wyobraźni. Podczas pracy uczestniczki warsztatów korzystały z utrwalonych wcześniej zasad kreowania określonego dzieła plastycznego.       Prace plastyczne reprezentowały działalność twórczą WUTW  14 maja 2016 r. podczas VII Chrzanowskiej Wiosny Artystycznej Seniorów w Chrzanowie.


Zajęcia płatne WUTWZajęcia komputerowe. Zajęcia realizowane były przez cały semestr zimowy przede wszystkim dla grup podstawowych, ale także dla grup kontynuujących naukę. W pomieszczeniu dydaktycznym WCK z wykorzystaniem 10 laptopów zapewnionych przez organizatora, bezpłatnie odbywały się zajęcia dwa razy w tygodniu, w dwóch grupach: w poniedziałki i czwartki, każdego miesiąca. Były to warsztaty bezpłatne dzięki włączeniu się WUTW w ogólnopolską akcję Polska Cyfrowa Równych Szans. Zajęcia prowadziła „Latarniczka” Izabella Ferenc. Uczestnicy mogli korzystać też z własnego sprzętu. Zajęcia zaawansowane odpłatnie prowadził instruktor Bartłomiej Ferenc i były one odpowiedzią na potrzeby uczestników. Studenci zgłębiali wiedzę w zakresie obróbki zdjęć, e-usług, obsługi elektronicznych kont bankowych, zakupu, planowanie podróży i zakup biletów i nowych mediów.


Propozycją dla studentów od nowego roku są zajęcia:

  • warsztaty taneczne
  • zajęcia języka niemieckiego
  • kurs komputerowy (od podstaw z kontynuacją)
  • zajęcia relaksacyjne z elementami jogi i pilatesu