Program

Program

W ramach Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oferujemy studentom zajęcia płatne i bezpłatne, odbywające się od października do maja oraz wykłady kulturalno - naukowe raz w miesiącu również od października 2016 r. do maja 2017 r.

­HARMONOGRAM ZAJĘĆ WUTW 2016/17

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Zajęcia ruchowe

Joanna Gołuchowska

s. krakowska

9:00-10:00

Język angielski

Jan Popowicz

s. nr 15

10:00-11:30

Zajęcia ruchowe

Joanna Gołuchowska

s. krakowska

9:00 – 10:00

Język niemiecki

Elżbieta Kotowicz

s. 15

9:00 – 10:30

Zajęcia ruchowe

Alicja Simoni-Kramarz

s. krakowska

9:15 – 10:15

10:15 – 11:15

Zajęcia plastyczne

Anna Kowal

s. nr 10

14:00-15:30

JOGA

Joanna Jucha

s. krakowska

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30

Język angielski

Jan Popowicz

s. nr 15

10:15-11:45

Zajęcia komputerowe

grupy kontynuujące

Izabella Ferenc,

s. nr 15

12:30 – 14:30

Rękodzieło artystyczne

Danuta Biernat

s. klubowa

12:00 – 14:00

14:30-16:30

dwa razy w miesiącu

Kawiarenka WUTW

Maria Zawiła

s. klubowa

15:00-17:00

Klub Kulinarny"SMAKOSZ"

s. nr 5 (kuchnia)

10:30 – 12:00

14/15:00 - 17:30

dwie grupy

Warsztaty komputerowe – podst.

Izabella Ferenc

s. 15

15:00-16:30

Warsztaty komputerowe

Izabella Ferenc

s. 15

15:00-16:30

Języ kangielski

Jan Popowicz

s. nr 15

16:00-17:30

Zajęcia taneczne

Kinga Baran

s. krakowska

11:30 – 12:30

12:30 – 13:30

Gimnastyka mózgu

Beata Ćwięk

s. klubowa

17:30 – 18:30

Zajęcia wokalne

Sylwia Buchalska

s. klubowa

15:00-16:30

Gimnastyka mózgu

Beata Ćwięk

s. klubowa

17:30 – 18:30

Język angielski

Jan Popowicz

s. nr 15

16:00-17:30

  

­

­

Każda osoba, chcąca być studentem WUTW, zgodnie z regulaminem, zobowiązana jest uczestniczyć w jednych zajęciach w semestrze i co najmniej dwóch wykładach. Studenci wybierają typ zajęć warsztatowych i zapisują się na ogólną listę, terminy i godziny zajęć podane zostaną na spotkaniach organizacyjnych.

Zajęcia płatne:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • warsztaty taneczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia relaksacyjne z elementami jogi i pilatesu
 • kurs komputerowy

Zajęcia bezpłatne:

 • gimnastyka mózgu
 • warsztaty rękodzieła artystycznego
 • Klub kulinarny „SMAKOSZ”
 • sekcja turystyczno - sportowa

W programie WUTW są comiesięczne wykłady, organizowane raz w miesiącu, zwykle w pierwszym tygodniu. Wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych danym tematem.

Studenci są zobowiązani do ukończenia kursów warsztatowych w całości, a o dłuższej nieobecności na zajęciach muszą informować pracowników sekretariatu WCK lub koordynatora WUTW przed rozpoczęciem miesiąca – wynika to z obowiązku uiszczania płatności.

W programie Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są również koncerty, spotkania zaproszonymi gośćmi, wizyty studyjne, wycieczki. O tych wydarzeniach studenci informowani są poprzez smsy, plakaty i zamieszczane wiadomości na stronie internetowej WCK www.wck.wadowice.pl oraz portalu społecznościowym Facebook: Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.