Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

Zajęcia dodatkowe dla studentów WUD!


W związku z wielkim zainteresowaniem Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci pragniemy poszerzyć naszą ofertę dla studentów. Nową propozycją w roku akademickim 2016/2017 będą zajęcia fakultatywne (cykl 14 - tu spotkań), które odbywać się będą we środy w godzinach 16:30 – 18:00.

Dla młodszych (Artystów, Badaczy i Czarodziei) proponujemy zgłębianie wiedzy z zakresu chemii i fizyki natomiast dla starszych (Detektywów, Ekspertów i Fachowców) z architektury. Zajęcia są skierowane dla chętnych. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona i liczy się pierwszeństwo zgłoszeń. Zgłoszenia studentów przyjmujemy drogą wyłącznie mailową w terminie do 23 września 2016 r. W treści prosimy o podanie imienia i nazwiska studenta, nazwę grupy oraz tematu zajęć. Możliwość płatności miesięcznej 30 zł za miesiąc lub semestralnej  99 zł za semestr. Opłatę należy uiścić do 5 października 2016 r.

Zapisując się na zajęcia deklarują Państwo chęć uczestnictwa w cyklu rocznych zajęć, ponieważ jest to całościowy projekt, który będzie kończył się wspólną pracą podsumowującą roczne działanie.


Opis zajęć:

„Laboratorium Młodego Badacza” - propozycja dla młodszych grup: Artyści, Badacze, Czarodzieje.

Podczas warsztatów studenci przekonają się że chemia i fizyka wcale nie muszą być nudne, a wręcz przeciwnie, to dzięki poznaniu ich praw można wykonać wiele niesamowitych doświadczeń, które dla niewtajemniczonych wydadzą się czystą magią. Dzieci nie zostaną rzucone na głęboką wodę, lecz stopniowo będą wprowadzone w świat eksperymentów, aby nabrały świadomości, co z czym się wiąże, jak dane przyrządy laboratoryjne można wykorzystać, jak planować doświadczenia, dlaczego powinno stawiać się hipotezy oraz w jaki sposób z obserwacji wysnuć odpowiednie wnioski. Każde zajęcia będą obejmowały inną tematykę z zakresu chemii lub fizyki, a specjalnie dla dzieci zostaną przygotowane stanowiska warsztatowe, przy których będą pracowały zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

Harmonogram spotkań:

19 października - "Kolory jesieni - barwne eksperymenty"
2 listopada - "Pokręcone machiny i urządzenia eksperymentalne"
16 listopada - " Kwasy vs zasady - chemiczny pojedynek"
30 listopada - "Andrzejkowe czary mary"
14 grudnia - "Rodzaje mieszanin"
4 stycznia - "Mroźne doświadczenia"
18 stycznia - "Tajemnice aluminium"
15 luty - "Bio - zakręceni"
1 marca - "Parcie na naukę"
15 marca - "Owady na wyciągnięcie"
29 marca - "Chemiczno - fizyczne jaja"
5 kwietnia -  "Bądź eko, uchyl pojemnika wieko"
19 kwietnia - "Pianotwórcy"
10 maja - "Tlenek wodoru na poprawę humoru" oraz przygotowanie pokazu,
który będzie na zakończenie roku akademickiego w czerwcu

„Miasto przyszłości ” - zajęcia architektoniczne – propozycja dla grup starszych: Detektywi. Eksperci, Fachowcy.

W czasie zajęć uczestnicy będą tworzyć konstrukcje w skali lego przestrzeni, budynków i pomieszczeń. Decyzję podjęte przez dzieci na każdym etapie, będą miały wpływ na dalszy postęp prac, przez co będą one mogły rozwijać wyobraźnie i przewidywać konsekwencje podjętych wyborów. Przez taką współpracę dzieci będą mogły rozwijać umiejętności manualne, kooperacji z innymi uczestnikami oraz współpracy z nimi w celu stworzenia samowystarczalnego budynku przyszłości. Na zajęciach nikt nie będzie się nudził! Uczestnicy rozwiną swoje zdolności manualne. Nauczą się najprostszych konstrukcji inżynieryjnych stosowanych w budownictwie od tysięcy lat. Rozwiną swoje umiejętności kooperacji. A wszystko przy użyciu materiałów z odzysku.

Harmonogram spotkań:

12 października
26 października
9 listopada
23 listopada
7 grudnia
21 grudnia
11 stycznia
25 stycznia
22 luty
8 marca
22 marca
12 kwietnia
26 kwietnia
17 maja

W przypadku odwołania zajęć, zostaną one odrobione w terminie późniejszym.