Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Zapisy na Wadowicki Uniwersytet Dzieci!

Prorektor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała, wręczyła dyplomy ukończenia roku na Wadowickim Uniwersytecie Dzieci. Większość studentów chce kontynuować naukę po wakacjach i dlatego pozostało niewiele wolnych miejsc dla dzieci, które chciałyby zacząć przygodę z WUD w październiku. Zapisy ruszają 5 lipca.

Wadowicki Uniwersytet Dzieci to jeden z większych projektów WCK działający od października 2014 roku. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i przyciągnął liczbę 130 studentów w roku akademickim 2016/2017. Aż 42 z nich, uczęszczających od początku działalności WUD, składało swoje prace dyplomowe i uzyskało tytuł "Licencjata Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci". Było to wielkie wydarzenie dla młodych naukowców. W tym uroczystym dniu, autorzy najlepszych prac wybranych przez utytułowanych recenzentów z Uniwersytetu Pedagogicznego, zaprezentowali na scenie swoje dzieła, a równocześnie w holu teatralno – kinowym można było podziwiać prace przestrzenne i artystyczne naszych studentów.

Nowy nabór do Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci uzależniony jest od ilości osób kończących przygodę z Uniwersytetem. Zgłoszenia przyjmujemy od 5 lipca, drogą wyłącznie mailową, na adres wud@wck.wadowice.pl. Bardzo istotne jest również zapoznanie się przez rodziców z regulaminem. Opłata za semestr to 90 zł za jedno dziecko, 70 zł za drugie i kolejne dziecko z rodziny. Podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowane będą także zajęcia fakultatywne: "Laboratorium Młodego Badacza" – ćwiczenia chemiczno- fizyczne oraz "Miasto przyszłości " - zajęcia architektoniczne zarówno grupa kontynuująca jak i podstawowa. Na te zajęcia można się będzie zapisać od 24 lipca, po zamknięciu zapisów na Wadowicki Uniwersytet Dzieci.

Uniwersytet Dzieci to przede wszystkim miejsce, w którym dzieci z pomocą wykładowców akademickich mogą poznawać w dostosowany dla nich sposób, różne dziedziny nauki. Studenci, oprócz wykładów i ćwiczeń, które odbywają się dwa razy w miesiącu, wyjeżdżają na zajęcia na wyższe uczelnie w tym Uniwersytet Pedagogiczny – patrona WUD , a także biorą udział w zajęciach fakultatywnych oraz nadprogramowych wyjazdach.

Sponsorem Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci jest:
logo inwałd

Pliki do pobrania: