Zespół taneczny "A kuku"

Zespół taneczny "A kuku"

Grupa taneczna „A kuku” istnieje od 2015 roku i są to tancerze w wieku 8 - 9 lat. Podczas zajęć przestrzegane są podstawowe zasady rozgrzewki, rozciągania, czy techniki tańca. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności dzięki bogatemu programowi zajęć. Instruktor dba o aktywizację wszystkich uczestników, a także zwraca uwagę na uwrażliwianie młodych artystów na ruch i muzykę. Zajęcia nie tylko pobudzają wyobraźnię, ale również są świetną metodą na korektę wad postawy i zachowania sprawności ruchowej. Uczestnicy w toku trwania zajęć uczą się również elementów akrobatyki oraz przygotowują choreografię, którą prezentują podczas różnych występów i konkursów tanecznych.

Tytuły wytańczonych choreografii konkursowych:

  • ,,Ale cyrk” 2016
  • ,,Półsen” 2017