Zespoły Taneczne

Zespoły Taneczne

Grupy taneczne Psikus I i Psikus II to dzieci w wieku 6-8 lat. Treningi dla najmłodszych obejmują: elementy rytmiki, ćwiczenia rozciągające, zabawy ruchowe i koordynacyjne oraz naukę tańca przez zabawę, którą dzieci lubią najbardziej. Młodzi tancerze podczas zajęć poznają różne style taneczne oraz biorą udział w konkursach.

Grupa taneczna Równowaga obejmuje młodych tancerzy w wieku 9-12 lat. Zespół ten rozwija się wszechstronnie poprzez poznawanie wielu stylów tanecznych. W skład zajęć wchodzą: podstawy klasyki, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające, kombinacje taneczne powiązane z kształtowaniem wyobraźni. Uczestnicy zajęć pracują nad choreografią, którą przedstawiają na przeglądach i konkursach.

Zespół taneczny ADHDance to formacja zamknięta, trenująca  na poziomie śr. zaawansowanym już od kilku lat. Tancerze są w wieku 9-17 lat  i specjalizują się w Tańcu Współczesnym oraz Modern Jazz. Zespół ten próbuje swoich sił również w innych stylach tanecznych. Zajęcia mają formę nie tylko praktyczną, ale również teoretyczną. ADHDance ma na swoim koncie liczne osiągnięcia.

FDG to grupa taneczna specjalizująca się w tańcu Hip Hop i jego pokrewnych stylach. W zajęciach biorą udział tancerze od 13 roku życia. Trening obejmuje: intensywną rozgrzewkę, stretching, kompozycję w tańcu, ćwiczenia pamięciowe i koordynacyjne. Podczas zajęć uczestnicy poznają style takie jak: House, Wacking, Locking, Popping, Dancehall, Krumping, Funky oraz wiele innych.

Zespół taneczny De Facto specjalizuje się w Tańcu współczesnym oraz Modern. Grupa ta jest otwarta dla młodzieży od 13 roku życia. Powyższe style odrzucają sztywne reguły i pozwalają na poszukiwanie i doświadczanie ekspresji we własnym ciele oraz przestrzeni. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach wzmacniających, intensywnym stretchingu, podstawach klasyki, ćwiczeniach koordynacyjnych, czy improwizacji. Tancerze podczas zajęć poznają również style takie jak: contemporary jazz, afro jazz, czy lyrical jazz.

Zespół tańca nowoczesnego dla chłopców od 10 roku życia. Nowa grupa specjalizuje się w stylach: Hip hop, House, Krumping, Street Dance, Locking, Popping, elementy Breakdance. Zajęcia obejmują intensywne rozgrzewki, rozciąganie, poznawanie i nazywanie podstawowych kroków tańca nowoczesnego. Po każdych zajęciach swoje miejsce znajdą tzw. battles, gdzie każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności.