Pracownia Przedszkolaka

Pracownia Przedszkolaka

Podczas zajęć w Pracowni Przedszkolaka dzieci mają okazję odkrywać i doskonalić swoje talenty twórcze, muzyczne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Nieograniczone pokłady energii i wyobraźni jakimi dysponują dzieci, znajdą ujście podczas zabaw kształtujących ich wrażliwość artystyczną, sprawność fizyczną i umysłową. Rozwijają inteligencję kreatywną ułatwiającą dostrzeganie szerszego spektrum rzeczywistości, różnych aspektów problemu, alternatywnych i niekonwencjonalnych rozwiązań, posługiwania się skojarzeniami, analogią czy metaforą. Dzieci rozpiera ciekawość świata. Łatwo zgasić w nich zapał do wiedzy ograniczeniami, zakazami i schematami. W Pracowni Przedszkolaka nie mają wytycznych do zrealizowania. Nic nie trzeba za to wiele można. Dlatego też panuje radosna atmosfera sprzyjająca tworzeniu nowych pomysłów i wynajdywaniu oryginalnych rozwiązań. A wszystko to w formie przepysznej zabawy!


Pracownia Przedszkolaka


Zajęcia prowadzi Magdalena Bryzek - absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej (Pedagogika specjalna, Oligofrenopedagogika) oraz studiów magisterskich Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Od 2001 roku pracuje z dziećmi w szkole, sprawdzając się jako instruktor teatralny, plastyczny i muzyczny. Rozwijanie zamiłowania do wszelkiego rodzaju ekspresji artystycznej u dzieci stało się nie tylko jej pracą ale i hobby.