Pracownia Modelarska

Pracownia Modelarska

Pracownia modelarska

Zajęcia Pracowni Modelarskiej odbywają się w grupie juniorów i seniorów. Swoje prace modelarze prezentują podczas wystawy na zakończenie roku kulturalno-oświatowego. Zajęcia prowadzi Zbigniew Burzyński - wieloletni instruktor modelarstwa, który od 40 lat rozwija i pogłębia swoją pasję związaną nie tylko z modelarstwem ale również z paralotniarstwem. Laureat wielu zawodów modelarstwa lotniczego.

Modelarnia zapewnia swoim adeptom:

  • podstawowe materiały potrzebne do wykonania modeli
  • narzędzia i stanowisko w pracowni
  • opiekę instruktora
  • wiadomości na temat teorii lotu
  • czasopisma fachowe
  • możliwość wykonania modeli latających i pływających
  • nabycie umiejętności sterowania modelem za pośrednictwem nadajnika radiowego
  • wyposażenie radia (system do sterowania radiowego w przypadku wyjazdu na zawody)
  • opłaty startowe podczas zawodów i za transport na zawody pokrywa WCK
  • wykonany model bez wyłącznika czasowego pozostaje własnością modelarza