Klub Plastyczny

Klub Plastyczny

Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości od najmłodszych lat. Plastyka jest jedną z podstawowych form ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć w toku swojej aktywności. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dzieci i młodzież do samodzielnej twórczości i działania. Spotkania Klubu Plastycznego pozwalają rozwijać zainteresowania z dziedziny rysunku, malarstwa, rzeźby nabycia umiejętności zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Uczestnicy zajęć stają się aktywni twórczo i kształtują swoje nawyki estetyczne.

Zajęcia prowadzone są przez artystę plastyka Annę Kowal - absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Zajęcia plastyczne WCKZajęcia plastyczne WCK