Akademia Architektury

Akademia Architektury

Młodzież uwrażliwiana na otaczającą nas materialną rzeczywistość uczestniczy za każdym razem w oryginalnych zajęciach, które skupiają się na wybranym temacie z zakresu architektury, designu, a nawet urbanistyki. Każde spotkanie prezentuje wybrany problem w jak najszerszym kontekście kulturowym i przyrodniczym. Dozę merytorycznej wiedzy łączą z solidną dawką twórczych doświadczeń.

Program obejmuje 37 spotkań. Każde z nich odbywa się w systemie: 2 godziny zegarowe, jeden raz w tygodniu przez cały rok szkolny. Każda lekcja posiada wstęp w postaci ok. 40 minutowego wprowadzenia w bieżące zagadnienie. Przy pomocy materiałów poglądowych (obrazy, filmy, fotografie) zostają przedstawione niuanse i ciekawostki prezentowanego tematu, a uczestnicy mają szansę być zainspirowani do pracy twórczej. Kolejnym etapem spotkania jest kreatywne zajęcie wykorzystujące wyobraźnię, uwrażliwiające młodzież nie tylko na kwestie estetyczne, ale również na obywatelskie postawy takie jak: odpowiedzialność za przestrzeń publiczną, umiejętność współpracy na rzecz lokalnych potrzeb, zdolność postrzegania okolicznych form i procesów w swoich globalnych kontekstach.

Prowadzącymi zajęcia są zawodowi projektanci: Sonia Łysek oraz Bartek Pochopień - absolwenci Wydziałów Architektury i Urbanistyki, twórcy pracowni projektowej „Studio Styczna”.