Wolontariat Reggae Most

Wolontariat Reggae Most

WOLONTARIAT REGGAE MOSTU:

W ramach „Reggae Mostu 2017" zostanie powołany specjalny sztab wolontariuszy, którzy będą działać przy przygotowaniach, tworzeniu festiwalu, jego realizacji oraz ewaluacji. 

wolontariat reggae most 2017

Trzecie spotkanie zaowocowało sesją zdjęciowo - filmową do naszej akcji promocyjnej... Integracja postępuje :-) Było też kilka nowych osób, którym szczególnie dziękujemy! Kolejne nasze spotkanie w WCK: 25 lipca, czyli równo na miesiąc przed Reggae Mostem!!! Kto jeszcze nie był niech się nie zastanawia i wpada do nas!

Przydatne informacje:

Wolontariusze będą pracować w podziale na sekcje zadaniowe, a każdej z grup zostaną przydzielone inne obowiązki. Nabór chętnych, którzy nieodpłatnie zaangażują się w realizację wydarzenia będzie ogłoszony na profilu facebookowym Wadowickiego Centrum Kultury, stronie internetowej www.wck.wadowice.pl, stronie festiwalowej www.reggaemost.pl oraz mediach lokalnych i wortalach. Wolontariusze zostaną przydzieleni do grup zadaniowych ze względu na swoje zainteresowania i preferencje.

Sekcja pomocy ­ jej zadaniem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym. Grupa, która zajmie się osobami niepełnosprawnymi podczas festiwalu, pomocą w korzystaniu i wybieraniu dostosowanych dla nich warsztatów oraz pozostałych wydarzeń towarzyszących. Wolontariusze będą służyć również pomocą przy korzystaniu ze strefy gastronomicznej oraz urządzeń sanitarnych (specjalnie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), a przede wszystkim służyć poradami i przekazywać ważne informacje. Do tej sekcji będą przydzielane osoby, które kształcą się w kierunkach psychologicznych, pedagogicznych oraz społecznych, obdarzone dużą empatią.

Sekcja techniczna ­ wolontariusze odpowiedzialni za pomoc techniczną przy montażu zespołów, noszeniu sprzętu i pomoc przy jego transporcie, instalację namiotów, zakładanie instalacji sanitarnych. Pożądane do tej grupy będą osoby, posiadające wiedze techniczną, orientujące się w obsłudze sprzętu technicznego, radzące sobie z pracą zespołową.

Sekcja promocyjno ­ informacyjna ­ zespół, który będzie odpowiedzialny za działania promocyjne przed wydarzeniem: strona internetowa, profil facebookowy Reggae Mostu, akcje happeningowe, projekty ulotek i plakatów, dystrybucja materiałów promocyjnych, lokalne media, a w trakcie wydarzenia odpowiedzialni będą za prowadzenie punktu informacyjnego, gdzie uczestnicy znajdą odpowiedzi na wszystkie pytania. Osoby w tej grupie powinny być komunikatywne, dobrze zorganizowane i posiadające umiejętność pisania i redagowania tekstów czy notatek dziennikarskich.

Sekcja animacyjna ­ sekcje stanowić będą wolontariusze, odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi podczas festiwalu oraz pomoc przy warsztatach dla najmłodszych. Do tej grupy będą potrzebne osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Sekcja od zadań specjalnych ­ grupa, która będzie odpowiedzialna za pomoc w realizacji pozostałych zadań oraz pomoc przy ewaluacji projektu.

Dla wolontariuszy przewidziane będzie dwudniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz koszulki festiwalowe.